ANNONSERI samband med att någon är död är det väldigt vanligt att sätta in en dödsannons.

Vid mötet med oss hjälper vi er att sätta ihop en annons och vi ser sedan till att den
kommer in i de tidningar som de anhöriga önskar.

Några dagar efter begravningen är det också vanligt att många anhöriga
vill ha en tackannons införd i tidningen, även detta hjälper vi till med.

Vill man inte ha tackannons utan vill skicka tackkort
kan vi även hjälpa till med att beställa sådana.

____________________________________________________________________________

Annonser/Tänd ett ljus