BEGRAVNING


I samband med att någon har avlidit brukar man ha en ceremoni, en begravning, för att ta avsked av den döda.
Vanligast är att ha en kyrklig begravning men även borgliga begravningar förekommer.
Innan man träffar oss på begravningsbyrån kan det vara bra och kolla upp
om den avlidna har skrivit ner några speciella önskemål gällande sin begravning.

Den kyrkliga begravningen följer en speciell ordning men det finns
ändå mycket utrymme för de anhöriga att prägla ceremonin.
Till exempel får man önska musikstycken, både rent instrumentala eller sånger.
Man kanske vill ha med en trumpet eller en sångsolist.
Psalmer bestämmer man oftast tillsammans med prästen och även här kan man ha önskemål.
De anhöriga väljer också kista och om man vill ha en kistdekoration eller bårtäcke.
Vanligt är att ha för tillfället en specialtryckt agenda.Var den avlidna medlem i Svenska Kyrkan har den rätt till en kyrklig
begravning i vilken kyrka som helst i Sverige.
Man behöver alltså inte ha begravning och gravsättning i samma församling.

Var den avlidna inte medlem i Svenska Kyrkan är det oftast en borglig begravning som gäller.
Här hjälper vi till att ordna med en lokal för ceremonin och en begravningsförättare.
Även vid en borgelig ceremoni har man kista, blommor och ofta en agenda.

Man kan välja mellan jordbegravning eller kremation.
Om man väljer jordbegravning gravsätts kistan som regel i samband med begravningsceremonin.
Kistan bärs då ut till graven.
Vi kontaktar ortens bärarelag om inte släktingar och vänner vill bära själva.
Väljer man kremation transporteras kistan efter begravningen till krematoriet på Hovshaga i Växjö.
Vid ett senare tillfälle har man sedan urnsättning.
En enkel ceremoni då bara de närmast anhöriga och t.ex begravningsentrepenören eller kyrkvaktmästaren är med.
Prästen kan också närvara vid urnsättningen.

Vill man inte ha någon urngrav kan den avlidnas aska sättas ner i minneslunden.
Detta gör kyrkvaktmästaren själv och meddelar sedan när det är färdigt.
Då kan de anhöriga gå till minneslunden för att minnas den döda.