BOUPPTECKNING OCH BODELNING



Bouppteckning ska ske inom 3 månader efter dödsfallet.

Ingen bodelning får göras förrän bouppteckningen är gjord.

Däremot får man betala eventuella räkningar som kommer till den avlidna.

Om man inte vill sköta bouppteckningen själv hjälper vi er
att få kontakt med en kunnig person på området.