KISTOR OCH URNOR


Vi erbjuder många olika kistor och urnor.
Detta för att man ska kunna hitta en modell som man tycker passar för den avlidna.
Alla kistor passar för både jordbegravning och kremering.
Kanske väljer man en mycket enkel kista om man vill ha bårtäcke men det finns inget rätt eller fel.

Kistorna och urnorna beställer vi från Fredahls i Åsarp eller från Rydéns i Nybro.
Vi har broschyrer som man kan titta i och beställa ifrån.
Det går också bra att besöka respektive företags hemsidor.

FREDAHL

RYDÉNS