NÄR NÅGON ÄR DÖD


När någon är död tar du kontakt med oss.
Vi finns tillgängliga dygnet runt för dig som snabbt
behöver vår hjälp eller som bara vill ha en telefonkontakt för rådgivning.

Tillsammans med oss bestämmer du tid för hämtning av
den avlidna och tid för träff då vi bestämmer mer om dödsannons och begravning.

Vi tar kontakt med pastorsexpedition och ser till att det blir
själaringning och tacksägelser i gudstjänsten (om så önskas).
Vi meddelar också prästen att dödsfallet har skett.

I samband med hämtning eller senare kistlägger vi den avlidna.
Antingen används då svepdräkt eller den avlidnas egna kläder,
allt efter de anhörigas önskemål.
Några saker att tänka på när någon är död:

- Kontakta anhöriga och vänner

- Kontakta en begravningsbyrå

- Kontakta ev. arbetsgivare

- Kontakta ev. hemtjänst

- Om det finns bankfack, begär inventering.
Kanske finns det något skrivet angående t.ex begravningen.

- Uppsägning av ev. hyresavtal.
Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad.

- Ta kontakt med posten för ev. eftersändning.

- Uppsägning av telefon och TV-abonnemang.

- Prenumerationer på tidningar ska sägas upp.