TRANSPORTERTransporterna av den avlidna sker oftast med egen begravningsbil
som är speciellt avsedd för detta ändamål.

Skulle det handla om väldigt långa transporter eller
transporter till utlandet anlitar vi ett företag
som har specialiserat sig på just detta.